Poduzetničko kreditiranje

Home/Informacije/Poduzetničko kreditiranje

Poduzetničko kreditiranje

Korisnici kredita  mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, nevezano za strukturu vlasništva i to:

– obrti
– mala i srednja trgovačka društva
– zadruge
– profitne ustanove
– fizičke  osobe u slobodnim zanimanjima (zdrastveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, arhitekti, novinari, turistički djelatnici, sportaši, umjetnici, znanstvenici, izumitelji, književnici i sl.)
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati, bez obzira na sjedište ili prebivalište poduzetnika, vrstu djelatnosti ili namjenu ulaganja.
NAMJENA KREDITNIH SREDSTAVA
Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:
– kupnju gradevinskog i pripadajuceg zemljišta, te uredenje infrastrukture
– kupnju, izgradnju, uredenje ili proširenje objekata
– nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
– nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva
– obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapredenje poslovanja (do 30%)
– refinanciranje postojecih nepovoljnih kredita korištenih za slične namjene.
Krediti se ne odobravaju za:
– kupovinu udjela u trgovačkim društvima
– ulaganja u kockarnice i igračnice
– ulaganja u vrijednosnice
– ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata
– financiranje ekološki neprihvatljivih projekata.
2017-09-19T15:38:08+00:00