Potrošačko kreditiranje

Home/Informacije/Potrošačko kreditiranje

Potrošačko kreditiranje

Sredinom 2009. godine  donesen je Zakon o potrošačkom kreditiranju, koji je stupio na snagu s 01. siječnja 2010. godine, no ostavljen je prijelazni rok od godinu dana, zaključno s 01. siječnja 2011. godine

Dragi čitatelji, ukoliko razmišljate o kreditu za stan, kreditu za auto, kreditu za obnovu stana ili bilo kakvome drugom kreditu ova tema mogla bi vam biti naročito zanimljiva. Naime, u sklopu postupka usklađivanja hrvatskoga prava s pravom Europske unije,  sredinom 2009. godine  donesen je Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN 75/09; dalje u tekstu Zakon), koji je stupio na snagu s 01. siječnja 2010. godine, no  istovremeno je vjerovnicima i kreditnim posrednicima ostavljen prijelazni rok od godinu dana, to jest da isti, zaključno s 01. siječnja 2011. godine, usklade svoje poslovanje s odredbama toga Zakona.

Osim u samome postupku sklapanja ugovora o kreditu, Zakon sadrži i važne izmjene vezano za informiranje potrošača, nadzor i zaštitu potrošača, uključujući i samu djelatnost javnih bilježnika koji najčešće sastavljaju ili potvrđuju ugovore o kreditu.

Zakonom je posebice naglašena uloga javnih bilježnika, koji u postupku potvrđivanja (solemnizacije) ugovora o kreditu osnažuju poziciju potrošača na način da se potrošača upozori i obavijesti o svim njegovim pravima i obvezama, da potrošač ima priliku aktivno sudjelovati u kreiranju ugovora kojeg sklapa, da bude stranka koja se zanima, raspituje o svojim pravima, a ne da lakomisleno potpisuje ugovor jednostavno tako kako mu je predočen.

Istovremeno se osnaživanjem položaja potrošača osnažuje i položaj vjerovnika koji danas u svrhu osiguranja svoje tražbine koriste često najjača sredstva zaštite te inzistiraju na sklapanju ugovora o kreditu u formi javnobilježničkog akta ili pak solemnizirane  privatne isprave, dakle, u ugovor unose ovršnu klauzulu, unatoč tome što takva forma nije propisana zakonom.

Ugovor o potrošačkom kreditu sklapaju potrošač i davatelj kredita. Dok je potrošač fizička osoba koja u transakcijama obuhvaćenima Zakonom o potrošačkom kreditiranju  djeluje izvan poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja, vjerovnik je fizička ili pravna osoba na području Republike Hrvatske koja odobrava ili povećava kredit u okviru poslovne djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

Posebice se smatraju vjerovnicima pravne osobe koje posluju prema zakonima koji uređuju poslovanje kreditnih institucija ili kreditnih unija, prema zakonima koji uređuju poslovanje institucija za elektronički novac, prema zakonima koji uređuju poslovanje poduzetnika i institucije za platni promet koje pružaju usluge platnog prometa te fizičke osobe koje posluju prema zakonima koji uređuju poslovanje obrtnika ili slobodnih zanimanja.

Zakon uvodi i jedan novi termin – kreditnog posrednika, kao fizičke ili pravne osobe različite od vjerovnika, a koja u okviru svojeg posla ili zanimanja (za naknadu u novcu ili u drugom dogovorenom financijskom obliku) prezentira ili nudi ugovore o kreditu potrošačima, pomaže potrošačima poduzimanjem pripremnih radnji i sklapa ugovore o kreditu u ime vjerovnika.

2017-09-19T15:37:33+00:00