Osiguranje

Home/Informacije/Osiguranje

Osiguranje

Poslovne banke već dugi niz godina kao instrumente osiguranja kod kredita za građanstvo, između ostalog, koriste i neke vrste polica životnog osiguranja, te osiguranja imovine.
Svrha je zaštita potraživanja banke prema korisniku kredita kod različitih vrsta kredita u slučaju:

1. smrti istog tijekom trajanja Ugovora o kreditu;
2. nemogućnosti korisnika kredita da u određenom trenutku plati preostale rate kredita
3. uništenja predmeta kreditiranja (nekretnina koja se kupuje na kredit) nastupom osiguranih opasnosti
koje mogu djelomično ili u potpunosti uništiti predmet osiguranja ( požar, eksplozija, potres i dr.)

Što trebamo znati o osiguranju?

Ugovor o osiguranju života sklapa se općenito iz dolje navedenih razloga:

  • otklanjanje negativnih posljedica štetnih događaja, prebacivanje rizika (opasnosti) na osiguratelja
  • osiguranjem za slučaj smrti omogućiti nasljednicima (djeci, preživjelom supružniku) nastavak normalnog života, bez gospodarskih stresova koje inače smrt glave obitelji nosi sa sobom
  • osiguranjem za slučaj doživljenja omogućiti sebi da planskom štednjom (plaćanjem premije u privremenim manjim iznosima dok je to moguće zahvaljujući vlastitim prihodima, dakle dok radimo) otkloniti rizik dugovječnosti i kompenzirati razliku u prihodima (kroz osiguranje rente) do koje umirovljenje redovito dovodi
  • planskom štednjom otkloniti negativne ekonomske posljedice u budućnosti koje izazivaju školovanje djeteta, udaja, ženidba djeteta (iako sami po sebi radosni i poželjni događaji, oni dovode do povećanja izdataka – troškova, narušavaju financijsku stabilnost,  porezne olakšice
  • polica životnog osiguranja se može dati u zalog, dakle može biti sredstvo jamstva privatnih zajmova koje odobravaju banke
2017-09-19T15:36:13+00:00